503 402 000

Masarska 8/46, 31-354 Kraków

Zespół specjalistów w ortodoncji

O zespole

Dr n. med. Maria Mituś-Kenig

Specjalista Ortodonta

Master in Lingual Orthodontics

Member of European Board of Orthodontists

Wraz z wykwalifikowanym Zespołem Dr Maria Mituś – Kenig bierze udział w licznych szkoleniach, kursach oraz konferencjach zarówno w Polsce jak i za granicą, czego dowodem są liczne certyfikaty.


Nasi specjaliści są członkami:

  • Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO)
  • Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)
  • European Orthodontic Society (EOS)
  • World Federation of Orthodontists (WFO)

Dyplomy

Dyplom Centrum Onkologii - Instytut poświadczający uzyskanie tyrułu doktora

Doktorat (doktor nauk medycznych)

Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Specjalista Ortodoncji

Dokument patentowy

W 2009 roku skonstruowała i opatentowała stały aparat poszerzająco-dystalizujący

Certificate of European Board of Orthodontists

W 2015 roku jako drugi specjalista ortodoncji z Polski zdała prestiżowy Europejski Egzamin z Ortodoncji – European Board of Orthodontists

Certyfikat Ad Scientiarum Haustum Et Seminarium Doctrinarum

W 2015 roku jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła elitarne studia podyplomowe na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu zakończone uzyskaniem tytułu Master in Lingual Orthodontics

Prezentacje ustne

Autorka licznych publikacji i wystąpień z zakresu ortodoncji w tym prezentacji ustnych na kongresach krajowych Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz międzynarodowych Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Certificate of active attendance
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Podziękowanie za prowadzenie wykładu
Certificate of attendance at Congress of the European Orthodontic Society in Stockholm
Certificate of attendance at European Orhodontic Society Congress
Zaświadczenie o wygłoszeniu referatu
Certificate of attendance at the EOS 2013 Congress
Certyfikat za wygłoszenie referatu podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat uczestwictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certificate of attendence at EOS 2013 Congress
Certyfikat uczestnictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat uczestnictwa w Zjeździe PTO
Certificate of attendance at Congress of The European Orthodontic Society
Certificate of recognition
Certificate of attendance at Congress EOS 2011
Certyfikat uczestnictwa w kursach Seminarium Wojewódzckiej Przychodni Stomatologicznej
Certificate of attendance at European Orhodontic Society Congress

Certyfikaty

aparaty lingwalne, nakładkowe i inne

Od 2009 roku jako jedna z pierwszych lekarzy prowadzi leczenie ortodontyczne techniką lingwalną za pomocą aparatów językowych systemu Incognito, a także WIN.

Certyfikat uczestnictwa Oral Care Masterclass Conference
Certificate of attendance at the European Society of Lingual Orthodontics
Certyfikat Ad Scientiarum Haustum Et Seminarium Doctrinarum
Certificate of attendance at Incognito Course
Certificate of attendance at Pre-Congress course
Certificate of attendance at the Invisalign Training Course 1
Certyfikat ukończenia kursu Leczenie Pacjentów Techniką Lingwalną
eBrace Certification Course
Certificate of RMO
Certyfikat ukończenia kursu Ortodoncja lingwalna dla początkujących i zaawansowanych
Dyplom uczestnictwa w kursie Ortodontyczny System Lingwalny
Certyfikat ukończenia kursu Technika Łuku Prostego w Ortodoncji Lingwalnej
Dyplom uczestnictwa w szkoleniu Clear Aligner
Dyplom uczestnictwa w kursie Wykorzystanie Artykulatora w Diagnostyce i Leczeniu Ortodontycznym
Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie Efektywność i Wydajność Leczenia Ortodontycznego
Certyfikat uczestnictwa w kursie Leczenie Zgryzu Otwartego i Głębokiego
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie Estetyka i Biomechanika w Ortodoncji
Certyfikat uczestnictwa w kursie Incognito
Certyfikat ukończenia kursu medycyny estetycznej

Konferencje naukowe

Certificate of attendance at European Orhodontic Society Congress
Certyfikat uczestnictwa w Zjeździe Polskiego Towarzysta Ortodontycznego i III Kongresie Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej
Certificate of attendance at Integration of Medical
Certyfikat uczestwictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat uczestnictwa w Zjeździe
Certyfikat uczestwictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat PTS
Zaświadczenie
Certyfikat uczestnictwa w Zjeździe PTO
Certyfikat uczestwictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certificate of attendance at Congress of the European Orthodontic Society
Certificate of attendance at International Medical Conference
Certyfikat uczestnictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certificate of attendence at Integration of Medical Subspecialties
Certificate of attendance at International Medical Conference
Certyfikat uczestnictwa w seminarium
Certificate of attendance at Congress of The European Orthodontic Society
Certyfikat uczestnictwa w Sympozjum Gloria Orthodontiae
Certyfikat uczestnictwa w Seminarium Naukowym
Certyfikat uczestnictwa w kursie Seminarium Naukowe Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej
Certyfikat uczestnictwa w Zjeździe Polskiego Towarzysta Ortodontycznego
Certyfikat Gloria Orthodontiae
Certificate
Certificate
Certificate of attendance at conference EOS 2007
Certificate of attendance at conference EOS
Certyfikat
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Certyfikat Krakdent
Certyfikat Krakdent
Certyfikat Krakdent
Certyfikat uczestnictwa w Sympozjum Gloria Orthodontiae
Certificate of attendance at European Orhodontic Society Congress
Certificate of attendance at Unitek Conference
Certificate of attendance at Congress of the European Orthodontic Society

Certyfikaty

Certyfikat uczestnictwa w kursie Zastosowanie Systemu MBT w Praktyce Ortodontycznej
Certificate Ortho Organizers
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat RMO Europe
Certyfikat Orto-Fan
Certyfikat Orto-Fan
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certificate of Trachem Sp. z o.o.
Certyfikat
Certyfikat uczestnictwa w wykładzie Aparaty Grubołukowe i Retencyjne
Dyplom uczestnictwa w kursie
Certyfikat uczestwictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat uczestnictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Dyplom
Dyplom uczestnictwa w kursie Postępy w Zakotwiczeniu Szkieletowym
Dyplom Orthodontic Festival of Functional
Dyplom uczestnictwa w kursie Zdrowie Publiczne
Certyfikat uczestwictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat uczestnictwa w kursie Cannon Ultra System With Clinical Section
Certificate of attendance at seminar
Certyfikat uczestnictwa w kursie leczenia dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
Certyfikat uczestnictwa w kursie Minipłytki jako zakotwienie do protrakcji szczęki i dystylizacji trzonowców
Certyfikat ukończenia kursu Dysfunkcje Stawu Skroniowo-Żuchwowego
Certyfikat ukończenia trzech kursów ortodontycznych
Certyfikat uczestnictwa w kursie Leczenie Trudnych Wad Zgryzu
Certyfikat ukończenia kursu Mechanika ortodoncji: dodawanie, odejmowanie i całość
Certificate of attendance at Congress of The European Orthodontic Society
Dyplom uczestnictwa w kursie Leczenie Wad z Zastosowaniem Aparatu Flex Developer
Dyplom Orthodontic Festival of Functional
Certyfikat uczestnictwa w wykładzie Miniimplanty podniebienne - wszczepianie i biomechanika
Certificate of attendance at course Palatal Miniscrews
Certyfikat uczestnictwa w kursie Skoordynowany Rozwój Łuków
Zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji Opolskiego Koła Regionalnego PTO
Certificate of attendance at Congress of The European Orthodontic Society
Certificate of attendance at eBrace course
Certyfikat uczestnictwa w kursie Finishing w Ortodoncji
Certyfikat uczestnictwa w Kongresie Europejskiego  Towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat ukończenia kursu Ortodoncja Lingwalna dla Początkujących i Zaawansowanych
Certyfikat uczestnictwa w Kongresie Stomatologów Polskich
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie Rola ortodonty w leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego
Certyfikat uczesetnictwa w szkoleniu Alternatywa dla Aparatów Stałych w Leczeniu Niewielkich Wad Zgryzu
Zaświadczenie o byciu ortodontą oraz członkiem PTO
Certificate of the World Federation of Orthodontists
Certyfikat uczestnictwa w kursie Leczenie Pacjentów Techniką Lingwalną
Certificate of attendance at eBrace course
Certyfikat uczestnictwa w kursie Zastosowanie Techniki Łuków Segmentowych w Leczeniu Ortodontycznym
Dyplom
Certyfikat uczestnictwa w kursie Podstawy Telerentgenografii
Dyplom
Dyplom
Certyfikat
Certyfikat uczestnictwa w kursie doginania łuków stałych aparatów ortodontycznych
Dyplom
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certificate of attendance at Unitek Course
Certyfikat uczestnictwa w kursie Mikrochirurgia Ortodontyczna
Certyfikat uczestnictwa w Seminarium Naukowym
Certyfikat uczestnictwa w kursie Leczenie Ortodontyczne Poszczególnych Wad Zgryzu
Certyfikat dla Marii Mituś
Certyfikat uczestnictwa w kursie Najnowsze Rozwiązania w Leczeniu Ortodontycznym
Certyfikat uczestnictwa w seminarium komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej
Dyplom ukończenia kursu Leczenie wad szkieletowych
Certificate of European Board of Orthodontists
Certificate of Recognition
Certificate of attendance at Congress of the European Orthodontic Society in Stockholm
Certificate of attendance at Pre-Congress course
Zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji Medycyna i Sport: Ruch Najlepszym Lekarstwem
Certificate of attendance
Certyfikat uczestwictwa w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat ukończenia kursu Ortodoncja Estetyczna
Certyfikat uczestnictwa w kursie Oddychanie przez Usta i Bezdech Senny
Certificate
Certyfikat uczestnictwa Orto-Fan
Certificate
Zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji Instytutu Stomatologii Warszawskiej